Het bestuur

Carmen Martens
Voorzitster

Erik Deckers
Ondervoorzitter en Penningmeester

Jo Indestege
Secretaris

Wendy Engelen
Ledenwelzijn